livecasino

Kết quả đấu tranh chống gián điệp, phản động thời kỳ đổi mới

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Bộ Công an đã lãnh đạo lực lượng công an đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch thông qua các cơ quan đặc biệt nước ngoài nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng...

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp góp phần phục vụ thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống phản động thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ và hơn 300 lãnh đạo cốt cán Công an các đơn vị, địa phương…

Kết quả đấu tranh chống gián điệp, phản động thời kỳ đổi mới - 1

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại các hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân của các thế lực thù địch thông qua cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước.

Trong suốt 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch thông qua các cơ quan đặc biệt nước ngoài nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hướng Việt Nam theo quỹ đạo và tạo lệ thuộc sâu vào nước ngoài; vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ, khủng bố phá hoại, thực hiện "cách mạng màu", "cách mạng đường phố" của các tổ chức, cá nhân phản động, số chống đối trong và ngoài nước, giải tỏa quan ngại của quốc tế về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, hóa giải các nguy cơ uy hiếp an ninh quốc gia, bảo vệ, bảo đảm các điều kiện cốt yếu để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết quả đấu tranh chống gián điệp, phản động thời kỳ đổi mới - 2

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết quả công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc trên các địa bàn; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước.

Các đại biểu cũng thống nhất đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, dịch bệnh ngày càng gia tăng, công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động đang đứng trước những thách thức mới.

Tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động là hết sức quan trọng, cấp bách nhằm nhận diện đầy đủ, toàn diện âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các loại đối tượng gián điệp, phản động, tổ chức công tác của ta.

Những thành tựu, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời thống nhất biện pháp, chủ trương, đối sách đấu tranh chống gián điệp, phản động trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

livecasino Sơ đồ trang web

1234