cho số đánh đề

Bức thiết trong việc nâng cao chất lượng nguồn lực du lịch ở Hà Tĩnh

(Dân trí)-Hà Tĩnh được biết đến là tỉnh có vị trí thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ du lịch bởi có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, phong phú. Cũng vì thế, nâng cao chất lượng nguồn lực du lịch nơi đây là cấp thiết.

Từ những năm 2005 đến nay, ngành du lịch Hà Tĩnh đã có sự phát triển khá nhanh về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Số lượng lao động được thu hút vào ngành du lịch liên tục tăng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch hiện nay của Hà Tĩnh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về mặt cơ cấu, chất lượng và số lượng.

 

Theo số liệu thống kê, năm 2005 cả tỉnh có 1.362 lao động trong ngành, đến năm 2010 là 2.570 lao động. Số lượng lao động được tăng lên hàng năm song chất lượng chuyên môn về cơ bản lại chưa được cải thiện. Trong tổng số lao động ngành, lao động chưa qua đào tạo nghiệp vụ hoặc đào tạo trình độ sơ cấp chiếm số lượng lớn, trình độ ngoại ngữ còn rất thấp. Số lao động có trình độ đại học và trên đại học dao động ở mức độ 8,0%, cao đẳng chiếm 9,2%, trung cấp chiếm 21%...

 

Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Du Hội nghị bàn về tuyển sinh du lịch 
Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Du Hội nghị bàn về tuyển sinh du lịch 


Nhìn chung so với nhu cầu của ngành du lịch thì rõ ràng chưa đáp ứng chất lượng. Trong số lao động trên, những người có bằng cấp thường làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch có quy mô lớn của tỉnh. Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ này vẫn còn yếu, chỉ có khoảng 10% số người có bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng khả năng giao tiếp yếu. Thực tế tại các cơ sở lưu trú du lịch đang sử dụng phần lớn lao động chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng lao động ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia kinh doanh du lịch còn nhiều hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp, hầu hết là làm theo mùa vụ, chưa qua đào tạo về du lịch, thiếu trình độ ngoại ngữ, thiếu kĩ năng giao tiếp do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ cũng như hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Khu Di tích Nguyễn Du

Khu Di tích Nguyễn Du

Bởi vậy, để đưa ngành du lịch phát triển đi lên vững mạnh và tạo được hình ảnh mang dấu ấn đậm nét về một vùng đất trên dải Hồng Lam với những thắng cảnh hữu tình và con người nồng hậu, thiết nghĩ ngoài việc xây dựng các chương trình du lịch, khu điểm du lịch chủ đạo làm động lực thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch...thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là một vấn đề cấp bách trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Đường vô Xứ Nghệ ...
Đường vô Xứ Nghệ ...

Như đã biết, nguồn nhân lực du lịch là hình thức lao động trong kinh doanh du lịch bao gồm lao động sản xuất vật chất và lao động sản xuất phi vật chất. Trong đó lao động sản xuất phi vật chất chiếm tỷ trọng lớn. Lao động trong du lịch có tính chuyên môn hoá cao. Tính chuyên môn hóa tạo ra các nhiệm vụ từng khâu, từng bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận đều có ảnh hưởng dây chuyền đến các bộ phận khác trong toàn bộ hệ thống nên các bộ phận trở nên phụ thuộc nhau.Thời gian lao động phụ thuộc vào thời gian, đặc điểm tiêu dùng của khách bất kể thời gian nào khách đến cũng phải tiếp đón, phục vụ với đặc điểm của nhu cầu du lịch đã nêu trên. Vì vậy, người lao động thường làm việc nhiều giờ trong ngày và làm việc cả vào ngày lễ, ngày nghỉ.
 

Biển Thạch Hải

Biển Thạch Hải
 
Nhằm xây dựng được nguồn nhân lực kinh doanh du lịch của Hà Tĩnh đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý và đạt tiêu chuẩn về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu phát triển du lịch của khu vực trong giai đoạn tới và sử dụng được nguồn nhân lực nhàn rỗi trong cộng đồng dân cư địa phương để phục vụ cho ngành du lịch, thì một trong những vấn đề cần quan tâm là việc: “Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch; Đào tạo lại một số bộ phận nhân viên của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh”. Các công tác đào tạo cần có chuyên môn sâu đối với từng lĩnh vực.  Việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh – cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch Hà Tĩnh nói chung và nguồn nhân lực cho ngành nói riêng.
 
Tượng đài, tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc Anh hùng
Tượng đài, tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc Anh hùng

 

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Ngành du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự cạnh tranh ngày càng cao ở cấp địa phương, quốc gia cũng như toàn thế giới. Thực tế đó đòi hỏi mỗi quốc gia, địa phương và các doanh nghiệp du lịch, khách sạn ngày càng phải quan tâm hơn, tìm cách thức để đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong muốn của khách hàng và tạo ra giá trị cao hơn cho họ.

 
Đặc sản nước chè xanh - Kẹo cu đơ Hà Tĩnh
Đặc sản nước chè xanh - Kẹo cu đơ Hà Tĩnh
 

 Bởi vậy, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực vừa có tính cấp bách, vừa mang ý nghĩa chiến lược và cũng là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của du lịch Hà Tĩnh.

 
    Từ Hồng Nhung
cho số đánh đề Sơ đồ trang web

1234