bạch thủ lô 1 ngày

Sinh viên chế giàn phơi tự động thu đồ trong 9 giây khi trời mưa

Giàn phơi do nhóm sinh viên Cần Thơ thiết kế có thể tự động thu đồ trong 9 giây khi trời mưa và kéo quần áo ra phơi trở lại khi tạnh, chi phí khoảng 3 triệu đồng.
bạch thủ lô 1 ngày Sơ đồ trang web