ke no

Nước lũ dâng cao, học sinh chòng chành trên đò đến trường

Nước lũ lên nhanh, con đường duy nhất dẫn vào một ốc đảo ở Quảng Nam ngập sâu. Học sinh muốn đến trường, người dân đi chợ phải dùng đò tạm rất nguy hiểm.
Mới nhất
ke no Sơ đồ trang web

1234