jdb66

Cây làm giàu khiến nông dân như "ngồi trên đống lửa"

Nhiều hộ dân hiện chất đống nhiều tấn vỏ sợi gai xanh ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa không thể tiêu thụ. Loại cây công nghiệp vốn được kỳ vọng để làm giàu giờ lại khiến người trồng khốn đốn.
Mới nhất
jdb66 Sơ đồ trang web

1234