choitro choi

17.603 tin tức, video về "

vay vốn ưu đãi

"
Đã có hơn 3,2 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi

Đã có hơn 3,2 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi

Theo báo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau gần 9 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay tổng nguồn vốn chương trình là trên 25.000 tỷ đồng, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng theo quy định.
choitro choi Sơ đồ trang web