bắn cá online

119.180 tin tức, video về "

tình trạng quá tải

"
Tình trạng quá tải của học sinh tiểu học nhiều năm chưa khắc phục được

Tình trạng quá tải của học sinh tiểu học nhiều năm chưa khắc phục được

“Tình trạng quá tải, vượt sĩ số lớp ở học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Bạc Liêu là có, thấp nhất cũng 5 em, cao trên 10 em. Nếu nói số lớp học sinh vượt như thế mà không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục thì tôi chưa đồng tình” - Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phản ứng trước báo cáo của UBND TP Bạc Liêu.
bắn cá online Sơ đồ trang web