the thao online

5.481 tin tức, video về "

kênh phân phối

"
Bancassurance - kênh phân phối bảo hiểm quan trọng để chiếm lĩnh thị phần bảo hiểm tại Việt Nam?

Bancassurance - kênh phân phối bảo hiểm quan trọng để chiếm lĩnh thị phần bảo hiểm tại Việt Nam?

Trên thế giới, bancassurance là một kênh quan trọng hỗ trợ ngân hàng tăng doanh thu phí dịch vụ phi truyền thống đồng thời có thể mang lại những thuận tiện lớn cho người tiêu dùng. Còn ở Việt Nam, bancassurance cũng đã được cho là kênh phân phối bảo hiểm quan trọng để chiếm lĩnh thị phần bảo hiểm tại Việt Nam.
the thao online Sơ đồ trang web