lay mat khau avatar

Nghỉ hưu 3 năm vẫn chưa nhận lương hưu

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nữ giáo viên tiểu học nhận quyết định nghỉ hưu từ năm 2020 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa chốt sổ bảo hiểm để hưởng lương hưu.

Ngày 8/8, ông Nguyễn Đức Chương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, thời điểm này, đơn vị chưa nhận được hồ sơ BHXH để giải quyết chế độ hưu trí của bà Cao Thị Xuân, giáo viên trường tiểu học Quang Thành (huyện Yên Thành).

Bà Xuân sinh năm 1965, từ tháng 9/1982 đến tháng 5/1993 dạy mẫu giáo tại xã Lam Sơn, Đô Lương (Nghệ An). Từ tháng 7/1993 đến 6/1995, bà Xuân được cử đi học tại trường Trung học sư phạm miền núi Nghệ An (12+2); tháng 9/1995-9/2019 là giáo viên Trường tiểu học Thịnh Thành (Yên Thành). Từ tháng 10/2019, bà được chuyển công tác tới Trường tiểu học Quang Thành.

Nghỉ hưu 3 năm vẫn chưa nhận lương hưu - 1

Trường tiểu học Quang Thành, nơi bà Xuân công tác trước khi nghỉ hưu (Ảnh: V. Tú).

Sau nhiều năm công tác, cống hiến trong ngành giáo dục, bà Cao Thị Xuân nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/12/2020. Thời gian đóng BHXH của bà Xuân được tính từ tháng 9/1995, thời gian tham gia BHXH là 25 năm 3 tháng.

Theo bà Xuân, bản thân thuộc diện cộng nối thời gian công tác từ trước năm 1995. Cho rằng BHXH tỉnh Nghệ An không giải quyết chế độ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà Xuân đã có đơn khiếu nại. Phía BHXH tỉnh Nghệ An đã có văn bản trả lời, nói khiếu nại của bà Xuân là sai.

Cựu giáo viên này sau đó đã có đơn khiếu nại gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An. Đầu tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Xuân (lần 2), khẳng định việc không tính nối thời gian công tác trước năm 1995 vào thời gian đóng bảo hiểm cho bà Xuân là đúng quy định.

Nghỉ hưu 3 năm vẫn chưa nhận lương hưu - 2

Quyết định giải quyết của UBND tỉnh Nghệ An đối với khiếu nại của bà Xuân (Ảnh: Hoàng Lam).

Kết quả xác minh từ các cá nhân, đơn vị liên quan thể hiện, giai đoạn 1982-1995, bà Cao Thị Xuân là giáo viên được UBND xã Lam Sơn mời đi dạy, không phải thuộc đối tượng tuyển dụng vào biên chế hay ký hợp đồng lao động. Bà Xuân được trả công bằng chế độ công điểm, thóc.

Trong giai đoạn trước năm 1995, con người và cơ sở vật chất của các nhà trẻ thuộc khu vực nông thôn do Hợp tác xã quản lý. Đây không phải là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, cũng không phải là tổ chức chính trị, chính trị - xã hội. Do đó, thời gian dạy mẫu giáo tại xã Lam Sơn từ tháng 9/1982 đến tháng 5/1993 của bà Xuân không phải là thời gian làm việc thuộc khu vực nhà nước.

Theo Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH ngày7/2/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH, giáo viên mầm non ở nông thôn, thị trấn, thời gian công tác được tính hưởng BHXH kể từ ngày được tuyển dụng biên chế chính thức.

Bên cạnh đó, từ tháng 7/1993 đến tháng 6/1995, bà Xuân đang đi học tại Trường thực hành sư phạm miền núi, không dạy học tại cơ sở giáo dục mầm non nào nên không có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định. Từ tháng 9/1995, bà Xuân là giáo viên tiểu học, được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (ngày 1/3/1996), không phải là giáo viên mầm non.

Đối chiếu với các quy định liên quan, thời gian công tác trước năm 1995 của bà Xuân không được tính là thời gian công tác có tính hưởng BHXH.

"BHXH huyện Yên Thành đã nhiều lần gặp gỡ, vận động, thuyết phục, 6 lần gửi thông báo cho bà Xuân, 3 lần gửi văn bản tới Trường tiểu học Quang Thành để đôn đốc. Thậm chí cơ quan bảo hiểm sẵn sàng đến nhà để thực hiện các thủ tục nhưng bà Xuân chưa phối hợp cung cấp hồ sơ BHXH, chưa đồng ý giải quyết chế độ hưu trí. Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động", ông Chương cho hay.

Với thời gian đóng bảo hiểm 25 năm 3 tháng, lương hưu của bà Cao Thị Xuân khoảng 5,7 triệu đồng/tháng.

lay mat khau avatar Sơ đồ trang web