tài xỉu bóng đá

  1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lương làm thêm dịp Quốc khánh 2/9 được tính thế nào?

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Dịp Quốc khánh 2/9 người lao động được nghỉ 4 ngày, kéo dài từ 1/9 đến hết 4/9. Làm việc trong ngày này được xác định là làm thêm giờ, mức lương nhận được ít nhất bằng 400% lương so với ngày thường.

Điều 98 của Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ trong ngày nghỉ, ngày lễ, Tết được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Cụ thể, vào ngày thường, mức lương làm thêm ít nhất bằng 150%, đối với ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%. Nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Bên cạnh đó, trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Lương làm thêm dịp Quốc khánh 2/9 được tính thế nào? - 1

Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Khi làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài việc được trả lương theo quy định làm thêm chung nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Với 4 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, theo quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động, đây là những ngày nghỉ thuộc diện lễ, Tết và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận và bố trí người lao động đi làm vào dịp Quốc khánh thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo mức ít nhất bằng 300% quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ trong ngày nghỉ lễ 2/9 của người lao động sẽ bằng 300% + 100% tiền lương ngày nghỉ = 400%.

Trường hợp doanh nghiệp bố trí người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98, còn phải trả thêm cho người lao động 20% tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau, theo quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động. 

tài xỉu bóng đá Sơ đồ trang web